Aansluiten

Particuliere aansluitingen groene warmte

De nieuwbouw-appartementen aan de hoek Zuivelstraat / Industrielaan en het tegenovergelegen nieuw-te-bouwen appartementencomplex worden aangesloten op groene warmte. Andere woningen in de nabijheid van het project kunnen wij op dit moment nog niet aansluiten. Uw interesse (zakelijk of particulier) kunt u wel kenbaar maken via sales@mpdgroeneenergie.nl 
Op het moment dat er meer mogelijk is, leest u dit onder andere terug op deze website.

Uw contract met Warmtebedrijf Veenendaal

Gefeliciteerd, u wordt straks de nieuwe bewoner van één van beide appartementencomplexen met een groene warmte-aansluiting. U dient voorafgaand aan de oplevering van uw woning de ‘Individuele warmteleveringsovereenkomst’ en de ‘Machtiging automatische incasso’ ingevuld en ondertekend aan Warmtebedrijf Veenendaal retour te sturen. De benodigde informatie vindt u te zijner tijd op deze pagina, evenals het actuele tarievenblad.