Buurtwarmte

De groene warmte voor de nieuwbouw wordt straks geleverd via een lokaal warmtenetwerk. In de aanleg hiervan, trek Warmtebedrijf Veenendaal gezamenlijk op met de gemeente Veenendaal. De groene warmte wordt straks geproduceerd door een Buurtwarmte-unit. Voor het maken van groene warmte benutten we duurzame houtkorrels en houtchips die verder geen nut meer hebben.

Impressie Buurtwarmte-unit Veenendaal

De Buurtwarmte-unit bestaat uit 2 bouwcontainers. De kans is groot dat alleen de achterste unit geplaatst wordt. De voorste unit is hoogstwaarschijnlijk niet nodig. De unit wordt in april 2020 tijdelijk geplaatst op de bouwlocatie hoek Zuivelstraat / Industrielaan. De bedoeling is dat deze tijdelijke situatie ca. een jaar duurt. De tijdelijke vergunning die wordt aangevraagd is dan ook voor de duur van maximaal 3 jaar.

In 2021 wil Warmtebedrijf Veenendaal de buurtwarmte-unit in de jaren daarop integreren in het tegenovergelegen op dat moment in-aanbouw-zijnde appartementencomplex. De afbeelding zoals getoond tijdens de bijeenkomst is nog slechts een impressie. Er zijn factoren die nog kunnen veranderen zoals de locatie van de omheining, waarbij het wel zeker is dat er omheining komt. De groene afscheidingswand komt er en de kleur van de container is in beginsel dezelfde als onze warmte – groen. De pergola is een optie voor groene aankleding die wij momenteel bekijken.

De buurtwarmte-unit wordt netjes ingepast in zijn tijdelijke omgeving. De buurtwarmte-unit stoot geen rook uit, maakt geen lawaai en voldoet aan alle gestelde normen. Alleen bij het opstarten van de ketel is er mogelijk tijdelijk een lichte openhaard-geur waarneembaar, maar dit duurt slechts enkele uren en mogelijke overlast is afhankelijk van de weersomstandigheden. De unit stoot bij regulier gebruik geen rook of roet uit, hooguit waterdamp en de hoeveelheid CO2 die was opgeslagen in de houtsnippers.

Eén unit stoot een hoeveelheid fijnstof uit, vergelijkbaar met de hoeveelheid fijnstof van 1 open haard (bij gemiddeld jaarlijks gebruik) en valt hiermee binnen de gestelde normen. Verschil is dat met de buurtwarmte-unit niet 1 woning verwarmt wordt, zoals bij de open haard, maar een paar honderd woningen duurzaam kan verwarmen. De werking van de unit wordt doorlopend op afstand gemonitord. De vervoersbewegingen voor het aanleveren van pellets zijn beperkt tot maximaal drie per week bij 2 containers, doorgaans zal dit minder vaak zijn. Het vullen gebeurt tussen 07:00 – 19:00 uur.

Er is sprake van wat geluid op de momenten waarop de installatie gevuld wordt met de vrachtwagen. Bij regulier gebruik is het geluid op 10 meter afstand gelijk aan 0 dB (stilte). Om leveringszekerheid te garanderen, wordt altijd een ketel extra geplaatst om de andere zo nodig te kunnen vervangen. Houtchips worden met een kraan geladen, houtkorrels worden ingeblazen. Bij -10 graden buitentemperatuur kan de ketel gaan ‘herverdelen’, dit maakt meer geluid, maar is op een afstand van 20 meter weer 0 dB.

Wanneer de buurtwarmte-unit in het appartementencomplex wordt geïntegreerd, is deze volledig aan het zicht onttrokken en merken omwonenden hier niets meer van. De planning is om het wegwerken van de unit al te realiseren nog voordat de nieuwbouw volledig voltooid is, waarbij de directe omgeving op dat moment nog bestaat uit bouwlocatie. Met andere woorden: Geluid is relatief, want een bouwplaats zal ook geluid voortbrengen.

Volgens planning wordt de unit rond april 2020 geplaatst. In Nederland staan inmiddels tientallen soortgelijke units; in het buitenland is de unit een veelgebruikte verduurzamingsoplossing.

Klik op deze link voor onze flyer.