Een slim warmtenet

“Stadsverwarming” bestaat in Nederland al sinds 1923; er zijn ca. 230 warmtenetten in Nederland. De term stadsverwarming heeft nu soms een negatieve klank vanwege de ‘kinderziektes’  van vroeger. Met Scandinavische landen als voorbeeld zijn er nu ‘slimme warmtenetten’ (smart grids) ontwikkeld in Nederland.

Een slim warmtenet stemt o.a. het aanbod op de vraag af, zodat de warmtelevering efficiënt verloopt. Hierdoor en door de toepassing van slimme, moderne warmteleidingen, is het temperatuurverlies over de leidingen tot een minimum beperkt. Daarom spreken we in plaats van Stadsverwarming, nu liever van een slim warmtenet.

De mogelijkheden van zo’n ‘smart grid’ gaan nog veel verder; er kunnen allerlei duurzame bronnen op worden aangesloten. Denk hierbij aan restwarmte van een datacenter of de industrie, aardwarmte, zonnewarmte en in de toekomst wellicht zelfs (groene) waterstof en andere duurzame innovaties. Via het warmtenet van Warmtebedrijf Veenendaal ontvangen de aangesloten nieuwbouwpanden straks duurzame warmte voor hun ruimteverwarming en de verwarming van hun tapwater.

Voor het maken van groene warmte benutten we lokale en regionale pellets en houtchips die verder geen nut meer hebben. Samen realiseren we een duurzame stad!