Een slim groen warmtenet

Onze missie is het versnellen van de energietransitie in Veenendaal. De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare, duurzame bronnen. Dit doen we door een slim groen warmtenet te realiseren.

Impressie slim groen warmtenet

Een slim groen warmtenet kenmerkt zich door verschillende duurzame bronnen, die het water in het warmtenet verwarmen. In Veenendaal zijn hiervoor o.a. restwarmte, aardwarmte en warmte uit hybride installaties kansrijk.

Warmtebedrijf Veenendaal wil steeds meer woningen en bedrijven verduurzamen door ze aan te sluiten op hun slimme groene warmtenet. Zo bekijken hoe we samen met de gemeente Veenendaal hoe wij in de energietransitie, ieder vanuit zijn eigen rol, een win-win situatie kunnen creëren. Hierbij wordt ook de samenwerking met andere, reeds in Veenendaal actieve, warmte-partijen onderzocht.

Een voorbeeld is de wijk Groenpoort; deze wijk kan door Warmtebedrijf Veenendaal duurzaam worden verwarmd. Dat kunnen we zonder dat Gemeente Veenendaal veel moet investeren en zonder dat de gemeente financieel risico loopt. Ook voor andere wijken zien we mogelijkheden; we hebben de ervaring en kennis in huis.

Klantvoordelen

  • Onze klanten zijn gegarandeerd van een continue warmtelevering. Daar zorgt de Nederlandse warmtewet voor.
  • Ook heeft de Nederlandse overheid de warmtetarieven gereguleerd, ofwel gemaximaliseerd.
  • Met groene warmte in plaats van aardgas besparen de bewoners straks tot 90% op hun CO₂-uitstoot!
  • Klanten ontvangen bovendien steeds groenere warmte, zonder hiervoor iets hoeven te doen of extra hoeven te betalen. Op het slimme groene warmtenet kunnen namelijk diverse duurzame warmtebronnen worden aangesloten zoals industriële restwarmte, (collectieve) zonnewarmte en straks mogelijk ook aardwarmte.
  • De gemeente Veenendaal en haar inwoners kunnen meepraten over de duurzame ontwikkeling van hun eigen lokale (wijk-)warmtenet.