Huurders Veenvesters

Warmtebedrijf Veenendaal en Veensters werken samen op het gebied van warmtelevering. Warmtebedrijf Veenendaal heeft in dat verband een aantal pelletketelinstallatie van Patrimonium Energie in overgenomen. Huurders van de betreffende locaties hebben hierover informatie ontvangen van Veenvesters. Voor deze huurders heeft deze verandering geen gevolgen. Het voorschot dat iedere maand voor de verwarming wordt betaald, wordt in 2024 zoals gebruikelijk aan ISTA betaald. ISTA zorgt aan het eind van het jaar ook weer voor de jaarafrekening.

Storingsnummer blijft hetzelfde
Ook in het melden van een storing verandert voorlopig niets. In het geval van een storing belt u met telefoonnummer (0318) 73 13 03. Een erkende reparateur kan dan beoordelen wat er aan de hand is.

Verhuizingen
• Door Veenvesters worden de contactgegevens van oude huurder inclusief opzeggingsdatum doorgegeven aan ISTA. ISTA kan de verbruiksgegevens op afstand uitlezen.
• Door Veenvesters worden de contactgegevens van de nieuwe huurder inclusief huuringangsdatum door gegeven aan ISTA. ISTA verzorgt dan de wijziging van de gegevens in het systeem.
• Huurders van de betreffende locaties hoeven dus niet zelf contact op te nemen met klantenservice van Warmtebedrijf Veenendaal voor aan- en afmelding.