Huurders Veenvesters (specifieke locaties)

Warmtebedrijf Veenendaal en Veensters werken samen op het gebied van warmtelevering. Warmtebedrijf Veenendaal heeft in dat verband een aantal pelletketelinstallatie van Patrimonium Energie in overgenomen. Huurders van de betreffende locaties hebben hierover informatie ontvangen van Veenvesters. Voor deze huurders heeft deze verandering geen gevolgen. Het voorschot dat iedere maand voor de verwarming wordt betaald, wordt in 2024 zoals gebruikelijk aan ISTA betaald. ISTA zorgt aan het eind van het jaar ook weer voor de jaarafrekening.

Storingsnummer blijft hetzelfde
Ook in het melden van een storing verandert voorlopig niets. In het geval van een storing belt u met telefoonnummer (0318) 73 13 03. Een erkende reparateur kan dan beoordelen wat er aan de hand is.

Verhuizingen
• Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten en het opzeggen van het contract (De leveringsovereenkomst en doorlopende machtiging).

• Door Veenvesters worden de nieuwe huurders erop gewezen dat zij een leveringsovereenkomst aan moeten gaan met Warmtebedrijf Veenendaal. Hierbij geven de huurders onder andere de huur-ingangsdatum door aan Warmtebedrijf Veenendaal. Warmtebedrijf Veenendaal geeft dit door aan ISTA en ISTA verzorgt vervolgens de wijziging van de gegevens in het systeem.

• Huurders van de betreffende locaties hoeven dus niet zelf contact op te nemen met ISTA  voor aan- en afmelding.