Particuliere koop- of huurwoning op groene warmte

Is uw (nieuwe) woning aangesloten op het Groene warmtenet van Warmtebedrijf Veenendaal? Lees hier de brochure ‘Groene Warmte in uw (nieuwe) woning

Zo meldt u zich aan:

U dient zich uiterlijk twee weken na sleuteloverdracht / oplevering, aan te melden voor groene warmte door de volgende documenten te downloaden, in te vullen, (eventueel uit te printen) en vervolgens te ondertekenen:

1. Individuele Leveringsovereenkomst Groene warmte

2. Doorlopende machtiging

Belangrijk! Geef ook de nieuwe meterstand tijdig aan ons door. Doe dit uiterlijk binnen 14 dagen na sleuteloverdracht van de woning met een kopie of foto van het overdrachtsformulier voorzien van handtekening en datum. Wij gebruiken deze stand als beginstand voor uw jaarafrekening.

U dient hiernaast zelf contracten met overige partijen af te sluiten voor elektriciteit en water .

Deze twee documenten kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfveenendaal.nl

Heeft u geen scanner? Geen probleem! Dan kunt u deze documenten opsturen naar

Warmtebedrijf Veenendaal
Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC EDE

Overige documentatie

Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers

Tarieven Warmte kleinverbruik

Afmeldformulier groene warmte

Wijziging rekeningnummer