Sociale huurwoning op duurzame warmte

Is uw (nieuwe) sociale huurwoning aangesloten op het goene warmtenet van Warmtebedrijf Veenendaal? Lees hier de brochure ‘Groene Warmte in uw (nieuwe) woning

Zo meldt u zich aan:

U dient zich uiterlijk twee weken na sleuteloverdracht / oplevering, aan te melden voor groene warmte door de volgende documenten te downloaden, in te vullen, en vervolgens te ondertekenen:

1. Individuele Leveringsovereenkomst Groene warmte

2. Doorlopende machtiging – Sociale huurwoning

Belangrijk! Geef ten slotte de nieuwe meterstand tijdig aan ons door. Doe dit uiterlijk binnen 2 weken na sleuteloverdracht van de woning met een kopie of foto van het overdrachtsformulier voorzien van handtekening en datum. Wij gebruiken deze stand als beginstand voor uw jaarafrekening.

U dient hiernaast zelf contracten met overige partijen af te sluiten voor elektriciteit en water .

Deze twee documenten kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfveenendaal.nl

Heeft u geen scanner? Geen probleem! Dan kunt u deze documenten opsturen naar:

Warmtebedrijf Veenendaal
Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC EDE

Overige documentatie

Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers

Tarieven Warmte kleinverbruik

Afmeldformulier groene warmte

Wijziging rekeningnummer