Tarieven 2022

Wat kost duurzame warmte in 2022

Als gebruiker van duurzame warmte bent u als consument beschermd door de Nederlandse Warmtewet; in Nederland is sprake van een geheel gereguleerde markt. De Nederlandse overheid heeft de warmtetarieven vastgelegd in de Warmtewet, en de ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt voor elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast.

In de Warmtewet is een maximumtarieven voor de kosten van warmte bepaald. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er namens de overheid op toe dat de wet wordt nageleefd. Ook controleert de ACM dat warmtebedrijven niet teveel winst maken. Als dat naar het oordeel van de ACM het geval is, worden de tarieven aangepast.

De afgelopen periode hebben we een stijging gezien van aardgasprijzen tot 800% en elektriciteit tot 350%.  Door deze extreme wijzingen in de energiemarkt en stijging van onze kosten moeten wij onze prijs voor warmte verhogen. Toch is de stijging van het warmtetarief per GJ van Warmtebedrijf Veenendaal minder dan de helft van de toegestane stijging en fors minder dan bij andere energievormen het geval is.

De kosten voor warmte bestaan uit variabele en vaste kosten. De tarieven op deze pagina gelden per 1 januari 2022. Vanaf 1 juli geldt het lage BTW tarief van 9%. Dit is een tijdelijke maatregel van de overheid, die geldt tot eind 2022. Op basis van de verlaging van de BTW passen we de voorschot bedragen automatisch naar beneden aan.

De warmtetarieven bestaan uit variabele en vaste kosten:

Variabel:

  • Prijs per GJ: het verbruik in gigajoule (GJ). U kunt besparen op uw verbruik, door bijvoorbeeld de verwarming een graad lager te zetten of door uw woning te isoleren.

Vaste kosten:

  • Het vastrecht: Vaste kosten ten behoeve van realisatie en onderhoud van het slimme groene warmtenet in Ede.
  • Het meettarief: Vaste kosten ten behoeve van de slimme meter op uw warmte-afleverset.
  • Huur en onderhoud: Dit zijn kosten voor huur, onderhoud, service en vervanging van uw warmte-afleverset.

Meer informatie via de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

  • Op de ACM tarieven voor vastrecht, meettarief en huur en onderhoud geven we voor 2022 een korting van € 72,28. Het bedrag voor de vaste kosten blijft daardoor gelijk aan het bedrag dat u in 2021 betaalde.
  • Door de BTW verlaging per 1 juli 2022, gelden aangepaste bedragen. De verlaging van de BTW geldt t.m. 31 december 2022.

Toelichting
Afgelopen maanden hebben we bij de overheid aandacht gevraagd voor de ongewenste effecten van de stijging van de energieprijzen op de SDE subsidies en warmtetarieven. We hebben bepleit dat de koppeling van de aardgasprijzen met SDE subsidies en warmtetarieven moet worden losgelaten, zodat de warmtetarieven ongewijzigd kunnen blijven. De minister heeft besloten het systeem ongewijzigd te laten en de burgers te compenseren via de eenmalige compensatie op de belastingen. SDE subsidie die wordt verleend aan de productie van duurzame warmte, blijft gekoppeld aan de aardgasprijs. Bij stijgende aardgasprijzen daalt de subsidie, omdat de overheid ervan uitgaat dat er hogere prijzen aan de consument kunnen worden doorberekend. Deze verminderde subsidie is in 2021 al ingegaan.

De gestegen kosten worden in 2022 gedeeltelijk aan de klant doorberekend. De stijging is gelukkig beperkt gebleven en veel minder dan is toegestaan.

Gemeenten hebben van de overheid budget gekregen om mensen die in de knel komen door de gestegen kosten van energie nog extra te ondersteunen. Voor meer informatie hierover, kunt u terecht op de website van de gemeente Veenendaal: klik hier >>


Om uw voorschot aan te passen, kunt ons een email sturen via de volgende link

Veelgestelde vragen over de tarieven 2022

Archief: Tarieven 2021 | Tarieven 2020