Tarieven 2023

De prijzen voor gas en elektra zijn het afgelopen jaar hard gestegen. Hoewel de kosten voor warmte in 2022 flink zijn gestegen, hebben wij onze tarieven het hele jaar gelijk gehouden. Door de stijgende kosten moeten wij ook helaas onze warmtetarieven per 1 januari 2023 verhogen. Als we deze tariefstijging vergelijken met andere warmteoplossingen, blijft u als klant van Warmtebedrijf Veenendaal in 2023 het meest gunstig uit. Daarnaast  profiteert u in 2023 van het prijsplafond. U leest er hieronder alles over.

Voordelig voor u: prijsplafond 2023
Vanaf 1 januari 2023 stelt de overheid het prijsplafond in om uw energierekening betaalbaar te maken. Als gebruiker van het warmtenet profiteert u daar ook van. In 2023 betaalt u dankzij dit prijsplafond € 47,38 per GJ bij verbruik tot 37 GJ. Het gemiddelde warmteverbruik in Veenendaal is 25 GJ per woning. Dat betekent dat u in januari 2023 maandelijks € 25,- meer kwijt bent ten opzichte van januari 2022. Verbruikt u meer dan 37 GJ? Dan betaalt u voor het gedeelte dat daar boven ligt onze warmtetarief die u in het tarievenschema hieronder ziet.

De Warmtewet en ACM beschermen u
In Nederland is sprake van een gereguleerde markt voor duurzame warmte. De overheid heeft in de Warmtewet o.a. vastgelegd hoe tarieven tot stand komen. De ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast en ziet er namens de overheid op toe dat de Warmtewet wordt nageleefd. Ook controleert de ACM dat warmtebedrijven niet teveel winst maken. Als dat naar het oordeel van de ACM het geval is, moeten de tarieven worden aangepast. Een extra zekerheid voor u en uw portemonnee dus .

De oorzaken van de stijging van het warmtetarief

Ondanks mindere inkomsten en meer kosten kunnen wij onze klanten toch nog gunstige tarieven bieden. Hieronder leest u meer over de oorzaken voor onze tariefverhoging per 1 januari 2023.

Algemene prijsstijgingen
Ook wij hebben te maken met prijsstijgingen voor transport en huisvesting. Ook spelen de loonkostenontwikkeling en stijgende kosten voor brandstoffen een rol.

Belastingvoordelen verdwijnen
De overheid verlaagde op 1 juli 2022 de BTW voor energie van 21% naar 9%. Vanaf 2023 zet de overheid de BTW weer terug op 21%.

Wegvallen SDE-subsidie
In het verleden ontvingen wij voor onze duurzame warmteproductie SDE-subsidie. Zo stimuleerde de overheid duurzame warmtealternatieven in plaats van warmte vanuit aardgas. In 2023 kiest de overheid ervoor om deze subsidie niet meer uit te keren, maar hiermee de stijgende gasprijzen richting consumenten te compenseren. 

Voor een uitgebreide toelichting op de oorzaken van de kostenstijging, klik hier >>

Tarieven 2023

Prijzen incl. btwACM
Tarief 2023
Warmtebedrijf Veenendaal
2023 leveringstarief
Vastrecht€ 549,58€ 499,58
Meettarief€ 30,75€ 30,75
Huur en onderhoud€ 140,88€ 140,88
Prijs per GJ verbruik tot en met 37 GJ € 47,38
Prijs per GJ bij verbruik hoger dan 37 GJ€ 90,91€ 75,52

De warmtetarieven bestaan uit variabele en vaste kosten:

Variabel:

  • Prijs per GJ: het verbruik in gigajoule (GJ). U kunt besparen op uw verbruik, door bijvoorbeeld de verwarming een graad lager te zetten of door uw woning te isoleren.

Vaste kosten:

  • Het vastrecht: Vaste kosten ten behoeve van realisatie en onderhoud van het slimme groene warmtenet in Ede.
  • Het meettarief: Vaste kosten ten behoeve van de slimme meter op uw warmte-afleverset.
  • Huur en onderhoud: Dit zijn kosten voor huur, onderhoud, service en vervanging van uw warmte-afleverset.

Meer informatie via de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Wat betekent dit voor u?

• De vaste kosten gelden voor iedere afnemer. Warmtebedrijf Veenendaal past ook in 2023 een korting van € 50,-  toe op de vaste kosten, zodat u minder betaalt dan het door de ACM vastgestelde maximum tarief. Deze korting is verrekend in het tarief van vastrecht.

• Het gemiddelde verbruik van de particuliere klanten van Warmtebedrijf Veenendaal is 25 GJ. Dat betekent dat voor veruit meeste van onze klanten het plafondtarief van € 47,39 per GJ geldt. Indien uw verbruik groter is dan 37 GJ, geldt voor het gedeelte dat daar boven ligt, het tarief van € 75,52.

Klik hier >> voor de tabel waarin u kunt zien wat het verschil is tussen de kosten van warmte in 2022 en 2023 bij verschillend verbruik.

Maandelijkse voorschot bedragen

Bij de jaarafrekening passen wij altijd het voorschotbedrag aan, waardoor uw maandbedrag zo goed mogelijk aansluit bij uw jaarverbruik en er bij de jaarafrekening niet hoeft te worden bijbetaald. Door de prijsplafondregeling en de wijziging van de btw zullen voor de meeste klanten de kosten stijgen en is er dus een hoger voorschotbedrag nodig om bij de jaarafrekening goed uit te komen. Op basis van het standaardjaarverbruik van onze klanten vertalen wij de te verwachten kosten voor 2023 inclusief het effect van de prijsplafondregeling in het verbruikskostenoverzicht (VKO). Hier kunt u zien of wij bij uw jaarafrekening een overschot of tekort verwachten. Op basis van die informatie kunt u uw voorschotbedrag laten aanpassen. Als wij zien dat u bij de jaarafrekening veel moet bijbetalen, zullen wij u proactief benaderen en een passend voorschotbedrag voorstellen.

Klik hier >> voor veelgestelde vragen over het tariefplafond en de tarieven 2023

datum publicatie: 22 december 2022