Tarieven 2024

Tarieven 2024


Elk jaar in december worden de tarieven voor warmte voor het nieuwe jaar vastgesteld. Goed nieuws, want Warmtebedrijf Veenendaal verlaagt het warmtetarief in 2024 van € 75,52 naar € 45,69. Dit tarief ligt ook in 2024 onder het maximale tarief van de ACM. De maximum tarieven zoals ACM (Autoriteit Consument en Markt) die vaststelt voor vastrecht, meettarief en huur en onderhoud van de afleverset voor warmte zijn gestegen ten opzichte van 2023. Deze stijging wordt veroorzaakt door algemene kosten van materiaal en loonkostenstijging. Ondanks deze stijging liggen de kosten voor vastrecht van Warmtebedrijf Veenendaal onder het ACM tarief. In 2024 is er geen prijsplafond meer.

Prijzen incl. btw –
prijspeil 2024
ACM-maximumtarief
2024
Tarieven Warmtebedrijf
Veenendaal
vanaf 01-01-2024
Vastrecht€ 582,82* (dit was € 618,82)€ 568,82
Meettarief€ 31,68€ 31,68
Huur en onderhoud€ 145,38€ 145,38
Prijs per GJ € 46,69€ 45,69

Toelichting
De belangrijkste oorzaak van de daling van het GJ tarief is de ontwikkeling van de aardgastarieven. Duurzame energie is lange tijd duurder geweest dan aardgas. Om de overgang naar duurzame energie mogelijk te maken, heeft de overheid de SDE subsidie beschikbaar gesteld. Met deze SDE subsidie wordt het verschil tussen het aardgastarief en de productiekosten voor duurzame energie goedgemaakt, zodat klanten van duurzame energie nooit meer betalen dan voor aardgas. Afgelopen jaren was er echter sprake van hoge aardgastarieven en werd er geen subsidie uitgekeerd. Hierdoor moest de volledige kostprijs worden doorberekend aan de klanten. In 2023 compenseerde de overheid de eindklant via het prijsplafond. In 2024 is het prijsplafond weg en wordt voor de productie van duurzame energie weer SDE subsidie uitgekeerd. Hierdoor kan de prijs per GJ fors omlaag. Deze stijging wordt veroorzaakt door algemene kosten van materiaal en loonkostenstijging. Ondanks deze stijging liggen de kosten voor vastrecht van Warmtebedrijf Veenendaal onder het ACM tarief.

De Warmtewet en ACM beschermen u
In Nederland is sprake van een gereguleerde markt voor duurzame warmte. De overheid heeft in de Warmtewet o.a. vastgelegd hoe tarieven tot stand komen. De ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast en ziet er namens de overheid op toe dat de Warmtewet wordt nageleefd. Ook controleert de ACM dat warmtebedrijven niet teveel winst maken. Als dat naar het oordeel van de ACM het geval is, moeten de tarieven worden aangepast. Een extra zekerheid voor u en uw portemonnee dus.

Jaarlijks stelt de ACM vast wat de maximale tarieven zijn, die warmtebedrijven in rekening mogen brengen bij hun klanten. In de rekenmethode die ACM toepast wordt gerekend met tarieven die consumenten betalen voor aardgas. De bedoeling van deze rekenmethode is dat klanten die aangesloten zijn op een collectief warmtesysteem niet meer geld kwijt zijn dan klanten met een aansluiting op aardgas. ACM stelt het maximumtarief voor 2024 vast op € 46,69 per gigajoule (GJ). Dit is lager dan het maximumtarief van vorig jaar omdat de gasprijs lager is.

* 27-07-2024 ACM neemt herstelbesluit over maximumtarief vastrecht warmte
De Autoriteit Consument & Markt (ACM)  stelt eind juni het maximumtarief 2024 voor het vastrecht voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet lager vast. Het herstelbesluit voor het vastrecht voor warmte heeft geen gevolgen voor de tarieven omdat Warmtebedrijf Veenendaal het tarief ’24 al onder ACM-tarief stelde.
Meer informatie via de website Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Variabele en vaste kosten

De warmtetarieven bestaan uit variabele en vaste kosten.

VariabelPrijs per GJ, Het verbruik in gigajoule (GJ).

Vaste kosten:
– Het vastrecht: Vaste kosten ten behoeve van realisatie en onderhoud van het slimme groene warmtenet in Veenendaal.
– Het meettarief: Vaste kosten ten behoeve van de slimme meter op uw warmte-afleverset.
– Huur en onderhoud: Dit zijn kosten voor huur, onderhoud, service en vervanging van uw warmte-afleverset.


Maandelijkse voorschotbedragen

Bij de jaarafrekening passen wij altijd het voorschotbedrag aan, waardoor uw maandbedrag zo goed mogelijk aansluit bij uw jaarverbruik en er bij de jaarafrekening niet hoeft te worden bijbetaald. Op basis van het standaardjaarverbruik van onze klanten vertalen wij de te verwachten kosten voor 2024 in het verbruikskostenoverzicht (VKO). Hier kunt u zien of wij bij uw jaarafrekening een overschot of tekort verwachten. Op basis van die informatie kunt u uw voorschotbedrag laten aanpassen.

Publicatiedatum: 22 december 2023

Tarieven 2023