Welkom!

Welkom bij Warmtebedrijf Veenendaal.

Onze missie is het versnellen van de energietransitie in Veenendaal. De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare, duurzame bronnen. Dit doen we door een slim groen warmtenet te realiseren.

Schematische weergave van een slim groen warmtenet

Een slim groen warmtenet

Een warmtenet is slim omdat hierin vraag en aanbod op afstand afgestemd worden, zodat de continu gegarandeerde warmtelevering steeds efficiënt verloopt. Hierdoor en door de toepassing van slimme, moderne warmteleidingen, is ook temperatuurverlies over de leidingen tot een minimum beperkt. Daarom spreken we, in plaats van het vroegere ‘Stadsverwarming’ met alle kinderziektes van dien, nu liever van een slim groen warmtenet.  De mogelijkheden gaan nog veel verder; Het warmtenet is ‘groen’ omdat er allerlei duurzame bronnen op kunnen en worden aangesloten; denk aan restwarmte van de industrie, duurzame biogrondstoffen, (collectieve) zonnewarmte en aardwarmte.

Als eerste aangesloten is de nieuwbouw op locatie van voormalig Garagebedrijf Leewis (hoek Industrielaan/Zuivelstraat). Ook het nieuwe appartementencomplex aan de overzijde van de Zuivelstraat wordt aangesloten op groene warmte. Met groene warmte in plaats van aardgas besparen de bewoners straks tot 90% op hun CO₂-uitstoot!

Warmtebedrijf Veenendaal bevindt zich momenteel in de opstartfase; dit houdt in dat onderstaande informatie nog grotendeels nog onder voorbehoud is.

Buurtwarmte

De groene warmte voor de nieuwbouw wordt straks geleverd via een lokaal warmtenetwerk. In de aanleg hiervan, trek Warmtebedrijf Veenendaal gezamenlijk op met de gemeente Veenendaal. De groene warmte wordt straks geproduceerd door een Buurtwarmte-unit. Voor het maken van groene warmte benutten we duurzame houtkorrels en houtchips die verder geen nut meer hebben.

Impressie Buurtwarmte-unit Veenendaal

De Buurtwarmte-unit bestaat uit 2 bouwcontainers. De kans is groot dat alleen de achterste unit geplaatst wordt. De voorste unit is hoogstwaarschijnlijk niet nodig. De unit wordt in april 2020 tijdelijk geplaatst op de bouwlocatie hoek Zuivelstraat / Industrielaan. De bedoeling is dat deze tijdelijke situatie ca. een jaar duurt. De tijdelijke vergunning die is aangevraagd is voor de duur van maximaal 3 jaar.

In 2021 wil Warmtebedrijf Veenendaal de buurtwarmte-unit in de jaren daarop integreren in het tegenovergelegen nieuwbouw-appartementencomplex.

De buurtwarmte-unit wordt nu netjes ingepast in zijn tijdelijke omgeving. De buurtwarmte-unit stoot bij regulier gebruik geen rook uit, maakt geen lawaai en voldoet aan alle gestelde normen. Alleen bij het opstarten van de ketel is er mogelijk tijdelijk een lichte openhaard-geur waarneembaar, maar dit duurt slechts enkele uren en mogelijke overlast is afhankelijk van de weersomstandigheden. De unit stoot bij regulier gebruik hooguit waterdamp en de hoeveelheid CO2 uit, die was opgeslagen in de houtsnippers.

Eén unit stoot een hoeveelheid fijnstof uit, vergelijkbaar met de hoeveelheid fijnstof van 1 open haard (bij gemiddeld jaarlijks gebruik) en valt hiermee binnen de gestelde normen. Verschil is dat met de buurtwarmte-unit niet 1 woning verwarmd wordt, zoals bij de open haard, maar dat de Unit een paar honderd woningen duurzaam kan verwarmen. De werking van de unit wordt doorlopend op afstand gemonitord. De vervoersbewegingen voor het aanleveren van duurzame biogrondstoffen zijn beperkt tot maximaal drie per week bij 2 containers, doorgaans zal dit minder vaak zijn. Het vullen gebeurt tussen 07:00 – 19:00 uur.

Er is sprake van wat geluid op de momenten waarop de installatie gevuld wordt met de vrachtwagen. Bij regulier gebruik is het geluid op 10 meter afstand gelijk aan 0 dB (stilte). Om leveringszekerheid te garanderen, wordt altijd een ketel extra geplaatst om de andere zo nodig te kunnen vervangen. Houtchips worden met een kraan geladen, houtkorrels worden ingeblazen. Bij -10 graden buitentemperatuur kan de ketel gaan ‘herverdelen’, dit maakt meer geluid, maar is op een afstand van 20 meter opnieuw 0 dB.

Op het moment dat de buurtwarmte-unit in het appartementencomplex wordt geïntegreerd, is deze volledig aan het zicht onttrokken en merken omwonenden hier niets meer van. De planning is om deze stap te realiseren nog voordat de nieuwbouw volledig voltooid is, waarbij de directe omgeving op dat moment nog bestaat uit bouwlocatie.

Volgens planning is de unit rond april 2020 geplaatst. In Nederland staan inmiddels tientallen soortgelijke units; in het buitenland is de unit een veelgebruikte verduurzamingsoplossing.

Klik op deze link voor onze flyer.

Een slim warmtenet

“Stadsverwarming” bestaat in Nederland al sinds 1923; er zijn ca. 230 warmtenetten in Nederland. De term stadsverwarming heeft nu soms een negatieve klank vanwege de ‘kinderziektes’  van vroeger. Met Scandinavische landen als voorbeeld zijn er nu ‘slimme warmtenetten’ (smart grids) ontwikkeld in Nederland.

Een slim warmtenet stemt o.a. het aanbod op de vraag af, zodat de warmtelevering efficiënt verloopt. Hierdoor en door de toepassing van slimme, moderne warmteleidingen, is het temperatuurverlies over de leidingen tot een minimum beperkt. Daarom spreken we in plaats van Stadsverwarming, nu liever van een slim warmtenet.

De mogelijkheden van zo’n ‘smart grid’ gaan nog veel verder; er kunnen allerlei duurzame bronnen op worden aangesloten. Denk hierbij aan restwarmte van een datacenter of de industrie, aardwarmte, zonnewarmte en in de toekomst wellicht zelfs (groene) waterstof en andere duurzame innovaties. Via het warmtenet van Warmtebedrijf Veenendaal ontvangen de aangesloten nieuwbouwpanden straks duurzame warmte voor hun ruimteverwarming en de verwarming van hun tapwater.

Voor het maken van groene warmte benutten we lokale en regionale pellets en houtchips die verder geen nut meer hebben. Samen realiseren we een duurzame stad!

De voordelen


Beperking van uw CO₂-uitstoot

Nog niet iedereen kan aansluiten, maar de keuze voor groene warmte is een keuze waarmee u uw CO₂-uitstoot direct tot ca. 90% terugbrengt. U draagt bij aan het beperken van verdere klimaatsverandering. U kiest bewust voor een gezondere leefomgeving voor uzelf, en voor de komende generaties. Een nieuwbouwwoning met groene warmte en enkele m2’s aan zonnepanelen op het dak, is al gauw volledig klimaatneutraal!

U kiest voor een duurzame brandstof.

Lokaal en regionaal resthout is een CO₂-neutrale, hernieuwbare grondstof. Bij verantwoord snoeien, groeit er meer terug dan er verbruikt wordt. Fossiele brandstoffen zoals we die nu nog gebruiken, worden schaarser en zijn vervuilend. Bovendien zorgen fossiele brandstoffen zoals aardgas ook voor andere problematiek, denk bijvoorbeeld aan Groningen.

Een veilig alternatief

In uw huishouden is geen gas-installatie en CV-ketel meer nodig. Er wordt bovendien elektrisch gekookt. U heeft geen last meer van het mogelijk aan laten staan van het vuur of het gas, en ook het risico op koolmonoxidevergiftiging is verleden tijd.

Meer comfort dan bij aardgas:

U krijgt één aanspreekpunt voor al uw vragen en u wordt volledig ontzorgd door onze service. U kunt 24/7 contact met het servicenummer opnemen met vragen over de installatie, onderhoudsverzoeken of zelfs het laten verhelpen van een storing. De warmteset blijft in eigendom van Warmtebedrijf Veenendaal. Wanneer er iets mee is, komt onze warmteservice dit oplossen en indien nodig wordt de set kosteloos vervangen. Kortom: u wordt volledig ontzorgd voor hetzelfde geld als aardgas, met een optimale energie-efficiëntie en een prettig klimaat bij u in huis!

Aansluiten

Particuliere aansluitingen groene warmte

De nieuwbouw-appartementen aan de hoek Zuivelstraat / Industrielaan en het tegenovergelegen nieuw-te-bouwen appartementencomplex worden aangesloten op groene warmte. Andere woningen in de nabijheid van het project kunnen wij op dit moment nog niet aansluiten. Uw interesse (zakelijk of particulier) kunt u wel kenbaar maken via klantenservice@warmtebedrijfveenendaal.nl
Op het moment dat er meer mogelijk is, leest u dit onder andere terug op deze website.

Uw contract met Warmtebedrijf Veenendaal

Gefeliciteerd, u wordt straks de nieuwe bewoner van één van beide appartementencomplexen met een groene warmte-aansluiting. U dient voorafgaand aan de oplevering van uw woning de ‘Individuele warmteleveringsovereenkomst’ en de ‘Machtiging automatische incasso’ ingevuld en ondertekend aan Warmtebedrijf Veenendaal retour te sturen. De benodigde informatie vindt u onder Mijn Groene Warmte op deze website (https://warmtebedrijfveenendaal.nl/mijn-groene-warmte/)