Warmtebedrijf Veenendaal


Warm lokaal en betrokken

In Veenendaal nemen we onze verantwoordelijkheid. Ook als het gaat om de veranderingen die nodig zijn voor een duurzame wereld voor ons en onze kinderen. Daarom willen we ons in Veenendaal inzetten om de energietransitie te helpen realiseren. We wachten daarbij niet af, maar we spelen een actieve rol. De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare, duurzame bronnen. Dit doen we door een slim groen warmtenet te realiseren. Een warmtenet dat fossiel vrij is en zich blijft ontwikkelen, met de laatste stand van de techniek. We houden het wel praktisch, want de warmtetransitie is wat ons betreft alleen mogelijk als het behalve duurzaam ook haalbaar en betaalbaar is. Dat kunnen we als Warmtebedrijf Veenendaal niet alleen. Er is nog veel werk te verzetten en we kiezen daarbij voor samenwerking met lokale partijen, bedrijven en organisaties. Want met elkaar, als partijen die lokaal actief zijn, kunnen we de beste aanbod maken voor Veenendaal.

Een slim groen warmtenet kenmerkt zich door verschillende duurzame bronnen, die het water in het warmtenet verwarmen. In Veenendaal zijn hiervoor o.a. restwarmte, aardwarmte en warmte uit hybride installaties kansrijk.

Warmtebedrijf Veenendaal wil steeds meer woningen en bedrijven verduurzamen door ze aan te sluiten op hun slimme groene warmtenet. Zo bekijken hoe we samen met de gemeente Veenendaal hoe wij in de energietransitie, ieder vanuit zijn eigen rol, een win-win situatie kunnen creëren. Hierbij wordt ook de samenwerking met andere, reeds in Veenendaal actieve, warmte-partijen onderzocht.

Een voorbeeld is de wijk Groenpoort; deze wijk kan door Warmtebedrijf Veenendaal duurzaam worden verwarmd. Dat kunnen we zonder dat Gemeente Veenendaal veel moet investeren en zonder dat de gemeente financieel risico loopt. Ook voor andere wijken zien we mogelijkheden; we hebben de ervaring en kennis in huis.

Klantvoordelen

  • Onze klanten zijn gegarandeerd van een continue warmtelevering.
  • De tarieven voor onze warmte zijn concurrerend.
  • Met groene warmte in plaats van aardgas besparen onze klanten tot 90% op hun CO₂-uitstoot!
  • Onze warmte wordt steeds groener. Onze klanten hoeven daar niets extra voor te doen en niets extra voor te betalen.
  • De gemeente Veenendaal en de inwoners kunnen meepraten over de duurzame ontwikkeling van hun eigen lokale (wijk-)warmtenet.
  • We dragen onze kennis over op de nieuwe generatie, via de Kennis campus Energietransitie Experience.nl, een uitdagend en intrigerend lespakket voor de hoogste klassen van het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs.