Warmtetransitie Visie in ontwikkeling

Alle gemeentes in Nederland zijn hard aan het werk om in het kader van de energietransitie een eigen transitievisie Warmte te formuleren. Ook bij ons in Veenendaal wordt daar hard aan gewerkt. Natuurlijk dragen wij als Warmtebedrijf Veenendaal daar waar het maar kan ons steentje aan bij. We zijn inmiddels aangekomen op de versie 0.5. Het doel is dat na de 1.0 versie de fase van de uitvoeringplannen op wijkniveau worden ontwikkeld.
Voor de gehele warmtetransitievisie versie 0,5 klik hier >>